Ένα λάπτοπ όπου δυο χέρια δείχνουν κάτι στην οθόνη του και ένα άλλο χέρι ακουμπάει στη γραφίδα

A bundle of services for accessible websites, executed in 3 levels.

Is your website functional and at the same time accessible to everyone? …

Tech is my Eyes - Training of people with visual impairments in the use of smartphones and apps.

Training of people with visual impairments in the use of smartphones and apps

In the age of smartphones and accessible technology, people with …

black background with the text "translate the content of your website in any foreign language" in white letters. the email & logo of our company

Did you know that:

55% of consumers worldwide choose to shop from e-shops and businesses that are exclusively in their mother tongue?

53% of …

Οθόνη υπολογιστή με τη λέξη προσβασιμότητα στα αγγλικά

According to international research, 91% of consumers prefer businesses with an accessible website since it is easier to navigate. It is no …

Me Alla Matia NGO

Providing social care and consulting services to vulnerable social groups and their families, promoting the social solidarity 

Feel free to contact us!Ask anything you wish regarding our programs.

All fields marked (*) are required.
Back to top