ο Βαγγέλης Αυγουλάς με την Πρόεδρο της Novartis και διευθυντές της εταιρείας

Πέρασε μία ώρα και τα φώτα άναψαν. Ένα επιφώνημα κυρίευσε την αίθουσα. Χαιρόμασταν τόσο πολύ για μία αίσθηση που χάσαμε για μόλις …

Dinner in the Dark logo. A white eye with a plate instead of a pupil, with the words "Dinner in the Dark" all around it. Black background

“Dinner in the Dark” is an interactive, beautiful journey into the world of the senses… A unique experience that will be imprinted …

Me Alla Matia NGO

Providing social care and consulting services to vulnerable social groups and their families, promoting the social solidarity 

Feel free to contact us!Ask anything you wish regarding our programs.

All fields marked (*) are required.
Back to top